Informe anual de Tebeosfera sobre a bd en España

Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) publica o seu informe anual sobre o estado da industria da bd en España. Comprabase o auxe dos cómics de superheroes e o incremento das traduccións de álbumes franco-belgas.

2.572 novedades foron publicadas en España no 2014 mais só a sexta parte foron primeiras edicións españolas, 1.783 títulos foron traduccións, sobre todo do inglés, do francés e do xaponés (383 mangas).

O xénero predilecto é a aventura (histórica, fantástica ou superheroica) e o meirande número de lanzamentos é en octubro, sobre todo nos formatos libro, mangas e as edicións luxosas para a campaña de nadal.

INFORME_TEBEOSFERA_2014 by DevilDante666