Resultados da enquisa da BD

Publicamos os resultados da enquisa que fixemos a primeiros de ano.

Pódese ver aquí

Algúnhas das conclusións son estas.

 • Len bd máis homes que mulleres.
 • Tres cuartas partes das lectoras e lectores de bd somos usuarios das bibliotecas públicas.
 • Case un 40% merca bd cada mes.
 • Case a metade dos e das que mercan bd, adican entre 10 e 25€. A novela gráfica domina o mercado.
 • A calidade é moito máis importante que o prezo.
 • Un 25% dos lectores de bd afirman que mercan  libro electrónico, mais o 100%  manifesta mercar maoiritariamente en papel.
 • A maioría NON descarga cómics sen pagar.
 • O límite “razoable” de prezo está nos 25€.
 • Adoitase ler maioritariamente en español, mais a metade dos lectores prefíre ler en galego .
 • Os novos medios (web, podcast, rrss) son os empregados para informarse fronte os tradicionais (Tv. radio, xornais).
 • A metade dos lectores escoitan algún podcast.
 • A totalidade das respostas opinan que a información nos medios tradicionais é insuficiente ou mala.
 • A oferta de bd en galego é insuficiente e case a metade preferiría mercar en galego se houber edición en ambos idiomas.
 • Outro salón do cómic en Galiza tería gran aceptación.
 • O 95% pensa que a Xunta de Galiza non apoia/promociona en absoluto á BD galega.

Nalgunhas respostas admitíanse as respostas múltiples, nesas, os porcentaxes non suman correctamente. (Cousas de Google).

2 reflexións sobre “Resultados da enquisa da BD

Os comentarios están pechados.